Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Pakt gwarancji pracowniczych - glosa

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

1) Pakt gwarancji pracowniczych zawarty przez zakładowe organizacje związkowe przedsiębiorstwa państwowego wnoszonego jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z inwestorem będącym...

Klauzula konkurencyjna - glosa

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązanie, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej

Ewa Skibińska

Obowiązujące od 18.8.2006 r. przepisy rozporządzenia Rady 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej oraz ustawy z 22.7.2006 r. wprowadzają do polskiego sytemu nową formę...

Świadczenia pracownicze związane z wypoczynkiem

Iwona Sierpowska

Prawo do wypoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Formy wsparcia wypoczynku pracowniczego można podzielić na dwie kategorie: świadczenie urlopowe i świadczenia z zakładowego funduszu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265