Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku pracy”

Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autor dokonuje analizy umowy zlecenia i określa wywiedzione z orzecznictwa SN i swojej praktyki wskazówki dotyczące poprawnego sformułowania jej postanowień, tak aby uniknąć...

Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP

Piotr Wąż

W kontekście samodzielnej jednostki organizacyjnej spółki kapitałowej (tu: oddziału) w pełnej rozciągłości pojawia się stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania instytucja tzw. pracodawcy...

Podwójny dodatek za pracę w niedziele i święta - glosa

Katarzyna Pawlak, Jolanta Chodkowska

W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje za każdą godzinę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265