Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

W niniejszym opracowaniu zostaną opisane zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Określono je w rozporządzeniu MPiPS z 8.1.1997 r. w sprawie...

Główny księgowy. Kto to jest?

Grzegorz Orłowski

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Choćby z tego powodu, że osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego została zaliczona w prawie pracy (art. 128 § 2 pkt 2 KP) w poczet...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2254