Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Powstanie pracodawcy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Piotr Korzuch, Łukasz Pisarczyk

Powstawanie spółek będących nowymi pracodawcami, którzy przejmują całość lub część mienia istniejących wcześniej przedsiębiorstw pociąga za sobą określone konsekwencje w sferze uprawnień socjalnych...

Kontrowersyjne prawo do odprawy na tle art. 231 § 4 KP

Tadeusz Nycz

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest w skutkach prawnych korzystniejsze dla pracownika. De lege lata, uwzględniając kontrowersyjnie praworządnościowy zapis art. 231 § 3 KP, rodzi się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247