Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Prawo pracownika do premii

Ryszard Sadlik

Prawo do premii nie zostało określone przepisami KP i najczęściej wynika tylko z wewnętrznych postanowień obowiązującego u danego pracodawcy układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania albo...

Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Ryszard Sadlik

Kodeks pracy zawiera własną, odrębną regulację przedawnienia roszczeń pracowniczych. Przedawnienie roszczeń polega, najogólniej rzecz ujmując, na tym, że po upływie określonego w ustawie czasu...

Systemy płacowe a zwolnienia grupowe

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy przepisy zawarte w art. 24113 § 2 KP wyłączają, czy też nie stosowanie ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265