Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Nagrody roczne funkcjonariuszy Policji

Iwona Sierocka

Funkcjonariusze służb zmilitaryzowanych (w szczególności Policji, ABW, CBA, Służby Więziennej) z tytułu należytego wypełnienia obowiązków służbowych uprawnieni są do wielu świadczeń zarówno o...

Kadra zarządzająca i kierownicza

Wojciech Muszalski

W niniejszym opracowaniu autor dzieli się swoimi refleksjami wynikającymi z lektury opracowania pt. Labour Law of Executive Staff in Selected Countries1. Jest to zbiór raportów mówiących o pozycji i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265