NAJPOPULARNIEJSZE

Renta z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy

Ryzyko ubezpieczeniowe w zakresie renty z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy obejmuje utratę, na skutek dysfunkcji organizmu, możliwości zarobkowania przy wykonywaniu pracy zgodnej z poziomem...

Obowiązki uczestników i organizatorów strajku

Janusz Żołyński

Strajk jest szczególnym okresem zarówno dla pracowników, związków zawodowych, jak i pracodawcy. Jego szczególny charakter przejawia się w regulacjach z zakresu przepisów prawa pracy, jak również w...

Status prawny strajku okupacyjnego

Janusz Żołyński

Nie istnieje norma prawna, która zakazywałaby organizowania strajku okupacyjnego. Niemniej jednak w doktrynie dominuje stanowisko, zgodnie z którym taka forma protestu jest niedopuszczalna. W związku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2206