NAJPOPULARNIEJSZE

Renta z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy

Ryzyko ubezpieczeniowe w zakresie renty z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy obejmuje utratę, na skutek dysfunkcji organizmu, możliwości zarobkowania przy wykonywaniu pracy zgodnej z poziomem...

Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela mianowanego

Wioletta Jędrychowska-Jaros

Nauczyciele należą do kategorii pracowników, których stosunki pracy regulują przepisy szczególne, a dokładnie ustawa z 26.1.1982 r. - Karta Nauczyciela1. W niniejszym opracowaniu autorka poddaje...

Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP

Piotr Wąż

W kontekście samodzielnej jednostki organizacyjnej spółki kapitałowej (tu: oddziału) w pełnej rozciągłości pojawia się stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania instytucja tzw. pracodawcy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2225