NAJPOPULARNIEJSZE

Zgłoszenie zatrudnienia do urzędu pracy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W niniejszym opracowaniu...

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu

Od postanowienia sądu I instancji o odrzuceniu pozwu w części przysługuje zażalenie, chociażby postanowienie to zostało zamieszczone w wyroku. Zażalenie to podlega stosownej opłacie niezależnie od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 2187