NAJNOWSZE

Czas pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 3, 5 i 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 w zw. z art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii...

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (art. 1034 KP), finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych upoważnia zatrudniającego do żądania zwrotu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244