NAJNOWSZE

Wynagrodzenie nauczycieli

Ewa Skibińska (oprac.)

Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu...

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej

1. Na podstawie art. 189 KPC pracodawca nie ma powództwa o ustalenie, że organizacji związkowej nie przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. 2. Uprawnienia zakładowej organizacji...

Wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265