Monitor Prawa Pracy / Artykuły

Absencja chorobowa jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Absencja chorobowa jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Ryszard Sadlik

Powtarzająca się nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę. Na ogół bowiem powoduje ona utrudnienie w funkcjonowaniu zakładu...

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Jacek Lewkowicz

Autor podejmuje problematykę instytucji referendum strajkowego w polskim prawie pracy. Tekst rozpoczyna ogólna charakterystyka istoty strajku oraz przesłanek legalności strajku, na którą składają się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197