Monitor Prawa Pracy / Artykuły

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

Tadeusz Nycz

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy1, a zwłaszcza zmiany, jakie wprowadzono do przepisów związanych z czasem pracy, wywołały sporo niejasności związanych z ich interpretacją. Szczególne problemy...

Kontrakt menedżerski - część III

Waldemar Gujski

CZAS PRACY I WYPOCZYNEK ZARZĄDCY Generalnie zasadą jest, iż czas pracy menedżera w warunkach pełnej dys­pozycyjności mierzony jest koniecznością wykonywania nałożonych na niego (przez firmę) i...

Informacja o karalności kandydata na pracownika

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

Czy pracodawca ma możliwość dowiedzenia się, czy kandydat na pracownika był karany? Jakie ograniczenia w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy? Czy ostatnia nowelizacja KP wprowadziła jakieś nowe...

Kontrakt menedżerski - część II

Waldemar Gujski

WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY Spółka przede wszystkim zobowiązana jest do świadczenia pieniężnego na rzecz zarządcy. Wysokość wynagrodzenia może być określona w sposób osta­teczny już w chwili zawierania...

Postępowanie upadłościowe i naprawcze w prawie pracy

W niniejszym opracowaniu autorka dokonuje analizy skutków, jakie postępowania upadłościowe i naprawcze wywierają w prawie pracy. W szczególności przedstawione zostaną kwestie związane z ich...

Prawna regulacja mobbingu

Maciej Nałęcz, Anna Abramowska

Ustawa nowelizacyjna z 14.11.2003 r.1 wprowadziła do Kodeksu pracy nową instytucję prawną - mobbing. Jest to odpowiedź na obecne potrzeby społeczno-gospodarcze, ponieważ uważa się, że zagrożenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197