Monitor Prawa Pracy / Artykuły

Powód rozwiązania stosunku pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że chęć uwzględnienia przez...

Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe

Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe

Arkadiusz Sobczyk

W niniejszym opracowaniu Autor analizuje instytucję tzw. urlopu zaległego. Chodzi tutaj o rozpowszechnioną wykładnię przepisów urlopowych, zgodnie z którą urlop ten może być udzielony do końca...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197