Monitor Prawa Pracy / Artykuły

Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku

Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku

Kamila Płaczek

Celem niniejszego opracowania jest analiza problematyki zakłócania urlopów wypoczynkowych pracowników przez pracodawców, którzy niejednokrotnie wymagają od pracowników przybywających na urlopach...

Ryczałty noclegowe kierowców w transporcie międzynarodowym

Piotr Zaszczudłowicz

Celem niniejszego opracowania jest ocena skutków wyroku TK z 24.11.2016 r.1 w kontekście dalszej możliwości wypłaty ryczałtu noclegowego z tytułu odbywania podróży służbowej przez kierowcę...

Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy

Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest sytuacja osób, które wykonywały za wynagrodzeniem identyczne czynności w sytuacji określonej w art. 22 § 1 KP na podstawie konkurencyjnych umów o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197