Monitor Prawa Pracy / Artykuły

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Jacek Lewkowicz

Autor podejmuje problematykę instytucji referendum strajkowego w polskim prawie pracy. Tekst rozpoczyna ogólna charakterystyka istoty strajku oraz przesłanek legalności strajku, na którą składają się...

Charakter prawny umowy o pomocy przy zbiorach

Charakter prawny umowy o pomocy przy zbiorach

Kinga Moras-Olaś

Trwające prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji umowy o pomocy przy zbiorach to odpowiedź na postulaty środowiska rolniczego co do wsparcia rolników przy zbiorach owoców i...

Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy

Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy

Anna Musiała

W niniejszym opracowaniu autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. W pierwszej kolejności wskazuje na samą koncepcję worker’a i jej przydatność do określenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265