Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Wojciech Pudełko

Dnia 1.10.2011 r. weszła w życie nowelizacja1 do ustawy z 27.7.2005 r. o szkolnictwie wyższym2, która wprowadza zasadnicze zmiany do regulacji ograniczającej podejmowanie dodatkowego zatrudnienia...

Obowiązki uczestników i organizatorów strajku

Janusz Żołyński

Strajk jest szczególnym okresem zarówno dla pracowników, związków zawodowych, jak i pracodawcy. Jego szczególny charakter przejawia się w regulacjach z zakresu przepisów prawa pracy, jak również w...

Podróż służbowa telepracownika

Anna Piszczek

W niniejszym opracowaniu autorka omawia problem podróży służbowej telepracownika. W tym kontekście niezwykle interesującą kwestią jest, kiedy telepracownik będzie znajdował się w podróży służbowej –...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265