Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi

Ryszard Sadlik

Toczące się przeciwko pracownikowi postępowanie karne może mieć istotne znaczenie dla dalszego bytu jego stosunku pracy. Dlatego też warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje. ...

Zastosowanie kary umownej przy zakazie konkurencji

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor analizuje, na podstawie orzecznictwa SN, zagadnienie wprowadzania do umowy o zakazie konkurencji zapisu o karze umownej. Uwagi wstępne  W razie naruszenia przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274