Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Deregulacja a urzędnicy sądów i prokuratury

Artur Rycak

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów1 weszła w życie 23.8.2013 r. W niniejszym opracowaniu autor omawia zmiany, które wprowadzone zostały do ustawy o...

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi

Ryszard Sadlik

Toczące się przeciwko pracownikowi postępowanie karne może mieć istotne znaczenie dla dalszego bytu jego stosunku pracy. Dlatego też warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247