Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Zawieszenie w czynnościach służbowych a byt stosunku pracy

Grzegorz Wolak

Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i ustaw szczególnych, np. ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej1, nie regulują skutków zawieszenia pracownika w czynnościach służbowych, na podstawie środka...

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Ryszard Sadlik

Postanowienia umowy o pracę określające rodzaj pracy lub stanowisko, które ma zajmować dany pracownik, mają co do zasady charakter wiążący dla obu stron umowy. Dlatego też ich zmiana wymaga zasadniczo...

Nieuczciwa konkurencja pracownika – wybrane zagadnienia

Nieuczciwa konkurencja pracownika – wybrane zagadnienia

Barbara Antczak

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie ogólnych zagadnień dotyczących nieuczciwej konkurencji pracownika. Zawiera próbę zdefiniowania samego pojęcia nieuczciwej konkurencji pracownika, rozważania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244