Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Niechciany awans

Grzegorz Orłowski

Artykuł 42 § 1-3 KP przewiduje po stronie pracodawcy obowiązek zastosowania wypowiedzenia zmieniającego w razie zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. Przepisy te nie wskazują...

Czas podróży służbowej

Beata Bury

Instytucja podróży służbowej została szeroko omówiona w nauce prawa pracy1 i w orzecznictwie. Jest to jedno z tych zagadnień związanych z czasem pracy, które - obok dyżuru oraz szkoleń - wywołuje...

Szkolenia a czas pracy

Piotr Wojciechowski

Niniejsze opracowanie stanowi polemikę do artykułu dr. A. Sobczyka opublikowanego w Nr 7/2005 „Monitora Prawa Pracy”, w którym autor postawił tezę, iż podstawowym kryterium zaliczania lub...

Szkolenia pracowników

Ryszard Sadlik

Pracownicy mogą dokształcać się samodzielnie lub na podstawie skierowania pracodawcy. Od tego zależą prawa i obowiązki uczącego się i pracodawcy. Obecnie pracodawcy coraz częściej dbają o odpowiednie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265