Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

„Ustawa lustracyjna” – wybrane aspekty prawnopracownicze

Grzegorz Orłowski

Dnia 28.2.2007 r. weszła w życie nowelizacja1 ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów2. Zgodnie z jej...

Porzucenie pracy – teoria i praktyka

Krzysztof Walczak

W obliczu zmian na rynku pracy, gdzie obecnie to pracownik, a nie praca staje się bardziej poszukiwanym towarem, wydaje się, że porzucenie pracy to instytucja prawa pracy, do której należałoby...

Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku pracy”

Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autor dokonuje analizy umowy zlecenia i określa wywiedzione z orzecznictwa SN i swojej praktyki wskazówki dotyczące poprawnego sformułowania jej postanowień, tak aby uniknąć...

Uprawnienie do reprezentowania spółki kapitałowej - glosa

Robert Pabis

Jeżeli uprawnienie do reprezentowania spółki mogą uzyskać pełnomocnicy powołani przez wspólników, to nie powinno budzić wątpliwości, że sami wspólnicy mogą w odpowiedniej do tego formie (uchwale)...

Klauzula konkurencyjna - glosa

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązanie, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Niechciany awans

Grzegorz Orłowski

Artykuł 42 § 1-3 KP przewiduje po stronie pracodawcy obowiązek zastosowania wypowiedzenia zmieniającego w razie zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. Przepisy te nie wskazują...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244