Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Skutki złamania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji

Ryszard Sadlik

Wzrost konkurencji niemalże w każdej dziedzinie powoduje, że coraz istotniejsze dla pracodawców staje się odpowiednie zabezpieczenie się przed działaniami konkurencyjnymi swoich pracowników. Oznacza...

Delegacja czy zmiana miejsca pracy?

Małgorzata Mędrala

Zmiana miejsca pracy wymaga co do zasady zachowania kodeksowego trybu zmiany umowy o pracę, tj. porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Możliwa jest również krótkotrwała zmiana miejsca...

Powierzenie innej pracy

Jakub Szmit

Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez potrzeby wypowiadania warunków pracy i płacy, jeśli działanie takie jest uzasadnione jego potrzebami,...

Pracowniczy obowiązek przestrzegania czasu pracy

Magdalena Barbara Rycak

Przestrzeganie przez pracownika ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy jest powszechnie uznane za podstawowy obowiązek pracowniczy. Wynika to nie tyle z przepisów Kodeksu pracy, ile z orzecznictwa...

Przeszukanie pracownika

Jolanta Kosińska

Charakterystyczną cechą stosunku pracy jest ryzyko (zwłaszcza osobowe), jakie ponosi pracodawca uczestniczący w codziennym obrocie gospodarczym i społecznym. Pracodawca ma więc słuszny interes prawny...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265