Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracownika

Delegacja czy zmiana miejsca pracy?

Małgorzata Mędrala

Zmiana miejsca pracy wymaga co do zasady zachowania kodeksowego trybu zmiany umowy o pracę, tj. porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Możliwa jest również krótkotrwała zmiana miejsca...

Powierzenie innej pracy

Jakub Szmit

Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez potrzeby wypowiadania warunków pracy i płacy, jeśli działanie takie jest uzasadnione jego potrzebami,...

Pracowniczy obowiązek przestrzegania czasu pracy

Magdalena Barbara Rycak

Przestrzeganie przez pracownika ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy jest powszechnie uznane za podstawowy obowiązek pracowniczy. Wynika to nie tyle z przepisów Kodeksu pracy, ile z orzecznictwa...

Przeszukanie pracownika

Jolanta Kosińska

Charakterystyczną cechą stosunku pracy jest ryzyko (zwłaszcza osobowe), jakie ponosi pracodawca uczestniczący w codziennym obrocie gospodarczym i społecznym. Pracodawca ma więc słuszny interes prawny...

Ukaranie karą porządkową

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Odpowiedzialność porządkową ponoszą pracownicy za bezprawne i zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych związanych z przestrzeganiem porządku pracy. W takich przypadkach pracodawca ma prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244