Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Obowiązki pracodawcy

Prawo pracodawców do lokautu

Joanna Unterschütz

Dysponowanie przez partnerów społecznych środkami mogącymi służyć do wywierania presji podczas prowadzenia negocjacji nad układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem postrzegane jest jako przejaw...

Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO

Prawo do pracy skazanych a art. 10 RODO

Arkadiusz Sobczyk

Kwestia dopuszczalności przetwarzania danych osobowych związanych z niekaralnością pracownika lub kandydata na pracownika jest w Polsce bardzo kontrowersyjna. Rozpowszechnione jest bowiem przekonanie,...

Pracownicze prawo do wizerunku jako przedmiot ochrony prawnej

Justyna Tlatlik

Z uwagi na przemiany społeczne i rozwój technologii wpływających na łatwość rozpowszechniania informacji także na gruncie stosunków pracy znaczenia nabierają zagadnienia związane z ochroną wizerunku....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2206