Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Zbiorowe prawo pracy / Collective labor law

Reforma pracy tymczasowej w Niemczech – lex mala?

Mateusz Kosmol

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która co do zasady ma charakter jedynie okresowy i występuje pomiędzy aż trzema podmiotami. Z punktu widzenia pracodawcy zatrudnianie pracowników w...

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Jacek Lewkowicz

Autor podejmuje problematykę instytucji referendum strajkowego w polskim prawie pracy. Tekst rozpoczyna ogólna charakterystyka istoty strajku oraz przesłanek legalności strajku, na którą składają się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371