Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Zbiorowe prawo pracy / Collective labor law

Pracownicze plany kapitałowe

Kinga Piwowarska

W niniejszym artykule autorka analizuje najważniejsze zagadnienia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) jako nowym systemem powszechnego, dodatkowego, długoterminowego i dobrowolnego...

Elektroniczne platformy zatrudnienia

Andrzej Marian Świątkowski

Autor przedstawia specyfikę zatrudnienia za pośrednictwem elektronicznych platform zatrudnienia. Dąży do ustalenia statusu zatrudnionych. Podkreśla brak regulacji prawnej tej nowej formy zatrudnienia...

Przejęcie części zakładu pracy przez nowego pracodawcę

Ryszard Sadlik

Ustalenie, kiedy dochodzi do przejęcia przez nowego pracodawcę zakładu pracy lub jego określonej części, bywa w praktyce przedmiotem licznych sporów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy transfer...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371