Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Zbiorowe prawo pracy / Collective labor law

Łączenie i dzielenie związków zawodowych

Łączenie i dzielenie związków zawodowych

Łukasz Panasiuk

Tematyka łączenia i podziałów związków zawodowych nie doczekała się do tej pory większego zainteresowania w doktrynie1, dorobek orzecznictwa ogranicza się zaś do uchwały SN z 20.9.2005 r.2. Niniejszy...

Pracodawca jako podmiot administrujący

Pracodawca jako podmiot administrujący

Anna Musiała

Celem niniejszego opracowania jest zobrazowanie wielowymiarowości prawnej charakterystyki podmiotu pracodawcy. W pierwszej kolejności autorka wskazuje na złożony wymiar sfery obrotu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371