Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Zbiorowe prawo pracy / Collective labor law

Administracyjna kontrola prawa pracy

Andrzej Marian Świątkowski

W trakcie XIV cyklu nadzoru nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie ratyfikowanych postanowień Europejskiej Karty Społecznej Komitet Praw Społecznych1- organ stanowiący standardy w zakresie...

Postępowanie upadłościowe i naprawcze w prawie pracy

W niniejszym opracowaniu autorka dokonuje analizy skutków, jakie postępowania upadłościowe i naprawcze wywierają w prawie pracy. W szczególności przedstawione zostaną kwestie związane z ich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409