Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Zbiorowe prawo pracy / Collective labor law

Wykładnia autonomicznych źródeł prawa pracy

Olgierd Bogucki

Wykładnia autonomicznych źródeł prawa pracy wydaje się problematyką złożoną. Niniejsze opracowanie nie ma bynajmniej na celu jej całościowego i wyczerpującego omówienia, zmierza natomiast do...

Autonomiczna definicja pracownika

Autonomiczna definicja pracownika

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie porównawczej obowiązującą w polskim prawie definicję pracownika z przepisami prawa pracy UE oraz orzecznictwem TSUE. Uwagi wstępne Przepisy prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371