Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Zbiorowe prawo pracy / Collective labor law

Programy dobrowolnych odejść

Programy dobrowolnych odejść

Monika Latos-Miłkowska

Programy dobrowolnych odejść cieszą się wśród pracodawców dość dużą popularnością. Mimo ich funkcjonowania w praktyce nie przeprowadzono do tej pory prawnej analizy tego zjawiska. Niniejszym...

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami

Marta Macyszyn, Marcin Śledzikowski

Sposób reprezentacji pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy określony w Kodeksie pracy ma pierwszeństwo przed regulacjami prawa spółek. W niniejszym opracowaniu autorzy poddają analizie art. 31 §...

Konstytucyjna koncepcja pracownika

Konstytucyjna koncepcja pracownika

Andrzej Marian Świątkowski

W niniejszym opracowaniu autor poddaje krytycznej analizie orzeczenie TK z 2.6.2015 r.1, dotyczące zagadnienia konstytucyjności przepisów ograniczających wolność tworzenia i wstępowania do związków...

Prawo do wolności zrzeszania się i uprawnień pokrewnych

Andrzej Marian Świątkowski

Przedmiotem niniejszego opracowania są relacje, w jakich pozostają wolność i prawo zrzeszania się w związkach zawodowych oraz związane z tą swobodą uprawnienia pokrewne osób zatrudnionych do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371