Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia pracownika przez ZUS

Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia pracownika przez ZUS

Ryszard Sadlik

Jeżeli pracodawca ustanowi dla swojego pracownika nieuzasadnione i rażąco wysokie wynagrodzenie, to może być to zakwestionowane przez ZUS jako czynność sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i...

Wybrane zagadnienia dotyczące utworów pracowniczych

Przemysław Strzałkowski

Przedmiotem publikacji jest analiza wybranych zagadnień dotyczących praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę. Autor wskazuje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460