Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Ustawowa płaca minimalna w Niemczech

Bernd Waas, Johannes Reinhard

Wprowadzanie w Republice Federalnej Niemiec ustawowej płacy minimalnej wywołało dużo obaw wśród polskich pracodawców, zwłaszcza tych z branży transportowej. W niniejszym opracowaniu autorzy omawiają...

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

Agnieszka Rzetecka-Gil

W niniejszym opracowaniu autorka poddaje szczegółowej analizie problematykę tzw. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które przysługuje pracownikom zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Omawia...

Wynagrodzenie sędziów – wybrane zagadnienia

Wynagrodzenie sędziów – wybrane zagadnienia

Monika Sowińska

W niniejszym opracowaniu autorka analizuje problematykę wynagrodzenia członków szczególnej grupy zawodowej, jaką są sędziowie. Specyfika statusu sędziów powoduje, iż zagadnienia związane z szeroko...

Zadośćuczynienie w razie wypadku przy pracy

Zadośćuczynienie w razie wypadku przy pracy

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor omawia prawo pracownika lub członków jego rodziny do zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wypadku przy pracy. Podstawę roszczeń uprawnionych będą wówczas stanowić...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460