Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Polska ustawa o delegowaniu pracowników

Polska ustawa o delegowaniu pracowników

Piotr Wąż

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15.5.2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie...

Nowelizacja prawa upadłościowego a stosunek pracy

Aleksandra Gurynow

W dniu 1.1.2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe1 dokonana ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne2. Niezależnie od rozdzielenia przepisów...

Ruchomy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Ruchomy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Arkadiusz Sobczyk

Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w praktyce budzi wiele wątpliwości. Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Poza zakresem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345