Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Prawo do świadczenia przedemerytalnego - ograniczenia

Wojciech Maciejko

Z dniem 1.8.2004 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające zasady zmniejszania, zawieszania i utraty świadczenia przedemerytalnego. Nowe regulacje w tym zakresie wprowadziły: art. 4, art. 5 i...

Kryteria ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych

Iwona Sierpowska

Od 1.5.2004 r. zaczyna funkcjonować nowy system wspierania rodzin o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych i starszych. Przewidziano dwa rodzaje świadczeń: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460