Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Praca ponadwymiarowa nauczycieli akademickich

Beata Bury

Zasadą prawa pracy jest, iż praca w godzinach ponadnormatywnych, stanowiąca dodatkowy wysiłek podejmowany przez pracownika powinna być opłacana wyżej niż praca wykonywana w normalnym czasie pracy....

Ugoda w postępowaniu procesowym i pojednawczym

Maria Teresa Romer, Teresa Romer

Na mocy ustawy z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 od 9.12.2005 r., tj. od dnia jej wejścia w życie, strony obok funkcjonującej już ugody...

Patologie a demagogie

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

Wprowadzenie W felietonie „Komin a sprawa polska w kontekście zasad sprawiedliwości społecznej”1 dr K. Walczak dotknął doniosłej kwestii wynagrodzeń menedżerów sektora publicznego, udowadniając na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400