Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Możliwość ustalenia wynagrodzenia na podstawie waluty obcej

Katarzyna A. Piwowarczyk

Dopuszczalność określenia wynagrodzenia za pracę na podstawie waluty obcej jest obecnie problemem, z którym coraz częściej stykają się strony stosunku pracy. Tendencja ta jest związana nie tyle z...

Praca ponadwymiarowa nauczycieli akademickich

Beata Bury

Zasadą prawa pracy jest, iż praca w godzinach ponadnormatywnych, stanowiąca dodatkowy wysiłek podejmowany przez pracownika powinna być opłacana wyżej niż praca wykonywana w normalnym czasie pracy....

Ugoda w postępowaniu procesowym i pojednawczym

Maria Teresa Romer, Teresa Romer

Na mocy ustawy z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 od 9.12.2005 r., tj. od dnia jej wejścia w życie, strony obok funkcjonującej już ugody...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362