Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych

Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych

Barbara Surdykowska

W ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych1 wprowadzono dla pracowników samorządowych tzw. dodatek specjalny. Poważnym mankamentem legislacyjnym jest jednak określenie w ten sam sposób,...

Pracownicze plany kapitałowe

Kinga Piwowarska

W niniejszym artykule autorka analizuje najważniejsze zagadnienia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) jako nowym systemem powszechnego, dodatkowego, długoterminowego i dobrowolnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460