Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Klauzula konkurencyjna - glosa

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązanie, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej

Ewa Skibińska

Obowiązujące od 18.8.2006 r. przepisy rozporządzenia Rady 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej oraz ustawy z 22.7.2006 r. wprowadzają do polskiego sytemu nową formę...

Świadczenia pracownicze związane z wypoczynkiem

Iwona Sierpowska

Prawo do wypoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Formy wsparcia wypoczynku pracowniczego można podzielić na dwie kategorie: świadczenie urlopowe i świadczenia z zakładowego funduszu...

Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość

Tendencja do zmiany dotychczasowego modelu prawa pracy jest coraz silniejsza. Elastyczne formy zatrudnienia, które poprawiają konkurencyjność firm, stają się coraz bardziej popularne. Jednym z takich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362