Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP

Piotr Wąż

W kontekście samodzielnej jednostki organizacyjnej spółki kapitałowej (tu: oddziału) w pełnej rozciągłości pojawia się stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania instytucja tzw. pracodawcy...

Podwójny dodatek za pracę w niedziele i święta - glosa

Katarzyna Pawlak, Jolanta Chodkowska

W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje za każdą godzinę...

Pakt gwarancji pracowniczych - glosa

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

1) Pakt gwarancji pracowniczych zawarty przez zakładowe organizacje związkowe przedsiębiorstwa państwowego wnoszonego jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z inwestorem będącym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362