Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Ryszard Sadlik

Kodeks pracy zawiera własną, odrębną regulację przedawnienia roszczeń pracowniczych. Przedawnienie roszczeń polega, najogólniej rzecz ujmując, na tym, że po upływie określonego w ustawie czasu...

Systemy płacowe a zwolnienia grupowe

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy przepisy zawarte w art. 24113 § 2 KP wyłączają, czy też nie stosowanie ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490