Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Nagrody roczne funkcjonariuszy Policji

Iwona Sierocka

Funkcjonariusze służb zmilitaryzowanych (w szczególności Policji, ABW, CBA, Służby Więziennej) z tytułu należytego wypełnienia obowiązków służbowych uprawnieni są do wielu świadczeń zarówno o...

Kadra zarządzająca i kierownicza

Wojciech Muszalski

W niniejszym opracowaniu autor dzieli się swoimi refleksjami wynikającymi z lektury opracowania pt. Labour Law of Executive Staff in Selected Countries1. Jest to zbiór raportów mówiących o pozycji i...

Godziwe wynagrodzenie za pracę

Karol Łapiński

Wynagrodzenie za pracę to zagadnienie wieloaspektowe i niezwykle ważne w wielu obszarach, w tym również w płaszczyźnie prawnej. Jego ustalenie przez strony stosunku pracy na odpowiednim poziomie jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460