Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia / Remuneration and other benefits

Wybrane zagadnienia dotyczące utworów pracowniczych

Przemysław Strzałkowski

Przedmiotem publikacji jest analiza wybranych zagadnień dotyczących praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę. Autor wskazuje...

Autonomiczne źródła prawa dotyczącego wynagradzania

Krzysztof Walczak

Problematyka sposobów, w jakich kształtowane są kwestie wynagradzania na poziomie pracodawców, jest co prawda często przedmiotem analiz doktryny prawa pracy, jednak w opracowaniach tych przyjmuje się...

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Karol Kulig

Uwagi wstępne Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 22.5.2013 r.1 po raz kolejny orzekł w przedmiocie konstytucyjności zakresu roszczeń przysługujących pracownikowi na wypadek wadliwego zwolnienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490