Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Znaczenie wyroku skazującego w sprawach pracowniczych

Znaczenie wyroku skazującego w sprawach pracowniczych

Ryszard Sadlik

Sąd pracy jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Oznacza to niedopuszczalność dokonywania przez niego innych ustaleń...

Cena walki z dyskryminacją

Grzegorz Orłowski

Powszechnie przyjmuje się, że pewne grupy (w szczególności kobiety czy osoby po 50. roku życia) poddawane są na rynku pracy aktom dyskryminacji. Aktom, które coraz częściej mają ukryty charakter,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400