Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Prawo do wolności zrzeszania się i uprawnień pokrewnych

Andrzej Marian Świątkowski

Przedmiotem niniejszego opracowania są relacje, w jakich pozostają wolność i prawo zrzeszania się w związkach zawodowych oraz związane z tą swobodą uprawnienia pokrewne osób zatrudnionych do...

Analiza problemu molestowania seksualnego w miejscu pracy

Mateusz Gajda

W niniejszym opracowaniu autor podejmuje próbę analizy najważniejszych zagadnień związanych ze zjawiskiem molestowania seksualnego w miejscu pracy. Artykuł ma na celu przedstawienie problemu pod kątem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400