Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Jak walczyć z mobbingiem? - wyzwanie dla pracodawców

Andrzej Rogoyski

Poniższe opracowanie poświęcone jest mobbingowi - nowemu zjawisku w stosunkach pracy (choć mobbing, podobnie jak molestowanie seksualne, występował od dawna w relacjach pracowniczych, a współcześnie...

Informacja o karalności kandydata na pracownika

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

Czy pracodawca ma możliwość dowiedzenia się, czy kandydat na pracownika był karany? Jakie ograniczenia w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy? Czy ostatnia nowelizacja KP wprowadziła jakieś nowe...

Prawna regulacja mobbingu

Maciej Nałęcz, Anna Abramowska

Ustawa nowelizacyjna z 14.11.2003 r.1 wprowadziła do Kodeksu pracy nową instytucję prawną - mobbing. Jest to odpowiedź na obecne potrzeby społeczno-gospodarcze, ponieważ uważa się, że zagrożenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400