Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Przeszukanie pracownika

Jolanta Kosińska

Charakterystyczną cechą stosunku pracy jest ryzyko (zwłaszcza osobowe), jakie ponosi pracodawca uczestniczący w codziennym obrocie gospodarczym i społecznym. Pracodawca ma więc słuszny interes prawny...

Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej

Grzegorz Jędrejek

Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej prowadzi się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje ustalenie, czy mobbing był stosowany, natomiast w drugim bada się, czy doszło do wywołania rozstroju zdrowia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400