Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Pełnomocnik pracownika w postępowaniu sądowym

Anna Wolińska, r.pr. Anna Wolińska-Uchman

Przepisy postępowania cywilnego uprawniają stronę do działania w procesie osobiście lub przez pełnomocników.W niniejszym opracowaniu autorka omawia rolę pełnomocnika pracownika w postępowaniu sądowym....

Zakres zastosowania wystąpienia inspektora pracy

Dariusz Makowski

W niniejszym opracowaniu autor omawia jeden z przysługujących inspektorowi pracy środków pokontrolnych, którym jest wystąpienie, a w szczególności skupia się na analizie zakresu jego zastosowania....

Problem mobbingu w orzecznictwie polskich sądów pracy

Maciej Chakowski

Polski ustawodawca, wzorując się na istniejących regulacjach antymobbingowych niektórych państw europejskich, wprowadził do Kodeksu Pracy1 nowy przepis – art. 943, odnoszący się wprost do zjawiska...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400