Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Sandra Kowalczyk

Niniejsze opracowanie zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na glosę do orzeczenia SN z zakresu prawa pracy. ...

Przywrócenie terminów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy

Aneta Giedrewicz-Niewińska, Aneta Giedrewicz

Przepisy dotyczące terminów do dokonania czynności z art. 264 KP nie są łatwe do praktycznego stosowania. Na tym tle powstało wiele kontrowersji prowadzących do rozbieżności w orzecznictwie SN....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400