Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ustanie stosunku pracy / Cessation of employment relationship

Zbieg przyczyn ustania stosunku pracy

Ewa Hofmańska

W niniejszym opracowaniu autorka poddaje analizie konsekwencje jednoczesnego wygaśnięcia i rozwiązania stosunku pracy, czyli problem zbiegu przyczyn ustania stosunku pracy, a w szczególności zakres...

Znaczenie wyroku skazującego w sprawach pracowniczych

Znaczenie wyroku skazującego w sprawach pracowniczych

Ryszard Sadlik

Sąd pracy jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Oznacza to niedopuszczalność dokonywania przez niego innych ustaleń...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460