Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ustanie stosunku pracy / Cessation of employment relationship

Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Ryszard Sadlik

Prawidłowe wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wywołuje w praktyce wiele wątpliwości i jest częstym przedmiotem rozstrzygnięć sądów. Jest to kwestia bardzo...

Powód rozwiązania stosunku pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że chęć uwzględnienia przez...

Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy

Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy

Maciej Nałęcz

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, które w zakresie wystawiania świadectw pracy weszły w życie od 1.1.2017 r. Ich zakres został dodatkowo zobrazowany w przedstawionym poniżej...

Zawieszenie w czynnościach służbowych a byt stosunku pracy

Grzegorz Wolak

Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i ustaw szczególnych, np. ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej1, nie regulują skutków zawieszenia pracownika w czynnościach służbowych, na podstawie środka...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460