Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ustanie stosunku pracy / Cessation of employment relationship

Kiedy wymagane jest wypowiedzenie zmieniające?

Ryszard Sadlik

W czasie trwania stosunku pracy nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmiany warunków pracy lub płacy. Istotne znaczenie ma w tym zakresie instytucja wypowiedzenia...

Zwolnienie pracownika przez pracodawcę - lista kontrolna

Maciej Nałęcz, Ewa Drzewiecka

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę wymaga wypełnienia wielu obowiązków, których wykonanie potwierdzane jest najczęściej dokumentami składanymi do akt osobowych pracownika. Sprawdzenie...

Kiedy trzy przestają być trzema

Stefan Giziński

Uwagi wprowadzające Pracownik może odwołać się do Sądu Pracy od dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę. Stosownie do żądania zgłoszonego przy zatrudnieniu na czas nieokreślony sąd...

Pakiety socjalne a programy dobrowolnych odejść

Krzysztof Walczak

W poprzednim numerze zostały przedstawione ogólne zasady programów ouplacementowych, wynikających zarówno z przepisów prawnych, jak i praktyki istniejącej na rynku. W niniejszym artykule Autor skupi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460