Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ustanie stosunku pracy / Cessation of employment relationship

Przywrócenie terminów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy

Aneta Giedrewicz-Niewińska, Aneta Giedrewicz

Przepisy dotyczące terminów do dokonania czynności z art. 264 KP nie są łatwe do praktycznego stosowania. Na tym tle powstało wiele kontrowersji prowadzących do rozbieżności w orzecznictwie SN....

Ponowne zatrudnienie pracownika

Anna Wolińska, r.pr. Anna Wolińska-Uchman

Wyrażona w KP zasada wolności umów doznaje ograniczeń w przypadkach wskazanych w ustawie. W niniejszym opracowaniu autorka omawia wyjątek od tej zasady przewidziany w ustawie z 13.3.2003 r. o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460