Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Ustanie stosunku pracy / Cessation of employment relationship

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi

Ryszard Sadlik

Toczące się przeciwko pracownikowi postępowanie karne może mieć istotne znaczenie dla dalszego bytu jego stosunku pracy. Dlatego też warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje. ...

Wypowiedzenie umów o pracę na czas określony

Sandra Zientalewicz

Niniejsze opracowanie otrzymało I miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy...

Zastosowanie kary umownej przy zakazie konkurencji

Ryszard Sadlik

W niniejszym opracowaniu autor analizuje, na podstawie orzecznictwa SN, zagadnienie wprowadzania do umowy o zakazie konkurencji zapisu o karze umownej. Uwagi wstępne  W razie naruszenia przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460